Av. Aysu BAYRAKCI ( Kurucu Ortak )

Üniversite eğitimini 2006 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde % 100 burslu olarak tamamlamıştır. 2006-2007 yıllarında İngiltere’de Bournemouth Business School International bünyesinde Legal Studies European and Commercial Law ve Cambridge University Girton College bünyesinde bulunan Cambridge Law Studio’da Legal English eğitimlerini tamamlayarak diploma almaya hak kazanmıştır.

Ankara Barosu’na bağlı olarak stajını tamamladıktan sonra bitirip gayrimenkul alanında faaliyet gösteren çok uluslu bir şirkette 2 yıl süre ile avukatlık yapmıştır. 2011 yılında İzmir’de kendi ofisini kurmuştur. 2014 yılında Av. Ceyda Arslan ile kurdukları 3A Hukuk Ve Danışmanlık Ofisinde faaliyetlerine devam etmektedir.

Halen Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı’nda öğrenimini sürdürmekte ve “İşverenin Yönetim Hakkı” konulu tezini yazmaktadır.

Aysu Bayrakçı avukatlık kariyeri boyunca Gayrimenkul Hukuku, Aile Hukuku, Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, İcra Hukuku, İş Hukuku ve Ceza Hukuku alanlarında önemli çalışmalarda bulunmuştur. Sağlık Hukuku ve Bilişim Hukuku alanlarında da eğitim almış ve bu alanlarda da çalışmaya devam etmektedir.

Av. Ceyda ARSLAN ( Kurucu Ortak )

2004 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Ceyda ARSLAN, ardından, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonomi Hukuku alanında yüksek lisansını 2018 yılında tamamlamıştır. “Limited şirketlerde Kanuni Temsilcinin Kamu Alacaklarından Sorumluluğu” konulu projesi kabul görmüştür. Enerji Hukuku, Sağlık Hukuku ve Arabuluculuk konusunda eğitim almıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

İzmir Barosuna bağlı olarak, Avukatlık stajını tamamlamış olup İzmir’de kurumsal firmalarda çalıştıktan sonra 2011 yılında kendi ofisini kurmuştur.

2014 yılından beri ortağı Aysu Bayrakçı ile yönetici Ortak olarak görev yaparak, Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Sözleşmeler, Enerji Hukuku, İş hukuku, Aile Hukuku, Tüketici Hukuku, Taşınmaz Hukuku, İcra Hukuku ve Vergi Hukuku alanlarında çalışmaktadır.

Av. Ahmet TURGUT

1987 İzmir doğumlu olan Ahmet TURGUT, 2008 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur ve İzmir Barosu’nda Avukatlık Stajı’nı tamamlayarak avukatlık ruhsatını almıştır. Ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonomi Hukuku alanında “Serbest Meslek Erbabı olan Avukatların Vergisel Yükümlülükleri” başlıklı yüksek lisans projesini hazırlayarak yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Ticaret Hukuku, Aile ve İcra-İflas Hukuku başta olmak üzere özel hukukun tüm alanlarında geniş tecrübe ve birikimiyle müvekkillerine hizmet veren Av. Ahmet TURGUT ileri derecede İngilizce bilmektedir.

Av. Nida KESKE

Nida KESKE, 2012 yılında Mersin Doğa Koleji’nden mezun olmuştur ve akabinde Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. İzmir Barosu’nda Avukatlık Stajı’nı tamamlayarak 2018 yılında avukatlık ruhsatını almıştır.

Stj. Av. Sedef Pınar MERT

Sedef Pınar MERT, 2014 yılında Afyon Ali Çağlar Anadolu lisesinden mezun olmuştur. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 2019 yılında lisans eğitimini tamamlamıştır. Halen İzmir Barosuna bağlı olarak Avukatlık Stajını devam ettirmektedir. İngilizce bilmektedir.

Stj. Av. Nilay AKTAŞ

Nilay AKTAŞ, 2015 yılında Adnan Menderes Anadolu Lisesinden mezun olmuştur. Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 2020 yılında lisans eğitimini tamamlamıştır.

Halen İzmir Barosuna bağlı olarak Avukatlık Stajını devam ettirmektedir. İngilizce bilmektedir.