Gayrimenkul Davaları

- Tapu İptali- Tescil

- İzale-İ Şüyu (Ortaklığın Giderilmesi)

- Men’i Müdahele (El Atmanın Giderilmesi)

- Kamulaştırma – Kamulaştırmasız El Atma

- Bedel Arttırımı Davaları

- Şuf’a Davaları

- Geçit Hakkı, Ecrimisil

- Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davaları

- Kira Alacağı, Tahliye, Kira Tespiti

- Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

- Gayrimenkule İlişkin Diğer Davalar