Aile Hukuku Davaları

- Ailenin Korunmasına Dair Kanun’dan Doğan Davalar

- Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi, Tanınması

- Nesebin Reddi, Düzeltilmesi, Babalık Davaları

- İsim Ve Yaş Düzeltme

- Kazai Rüşt Davaları

- Nüfus Kaydının Düzeltilmesi

- Eşya Tespiti Ve Ayrılması

- Boşanma

- Nafaka

- Tazminat

- Velayet

- Vesayet

- Evlat Edinme

- Aile Hukukundan Doğan Diğer Davalar